Polígono Industrial de Bértoa, 1500 Carballo.
Xoves e sábados de 10.00h a 13.00h e de 16.00h a 19.00h.
981 754 917
carballo@laceriaservigal.es
A Canceira

Como consecuencia da crise sanitaria creada polo COVID-19 e seguindo as recomendacións da Xunta de Galicia sobre a adopción de medidas preventivas que contribúan a frear a propagación do coronavirus entre a poboación, o Concello de Carballo vén de adoptar as seguintes medidas en relacion aos animais, que se manterán mentres a situación así o aconselle e que poderán ser ampliadas ou reducidas en función das directrices que establezan as autoridades sanitarias competentes.

  • Podes dar un paseo curto co teu peludiño, só para cubrir as súas necesidades fisiolóxicas, e sen manter contacto con outras persoas nin animais, polo que debes priorizar as horas de menor afluencia. Non esquezas a bolsa para recoller as cacas, e leva tamén unha botelliña con auga e xabón para limpar a urina.
  • En canto á alimentación de colonias felinas, intenta espaciala o máximo de días posibles.
  • Alimentar e atender animais en fincas e centros de protección animal tamén está permitido durante o estado de alarma.

E lembra‼️ A Canceira Municipal estará pechada ao público. En caso de urxencia diríxete á Policía Local chamando ao 981 701 722.

Canceira municipal


A canceira municipal está no Polígono de Bértoa, compartindo instalacións co Punto Limpo.

Un can é un amigo, non un xoguete. Se queres ter un, non o merques. Adóptao nunha canceira e nunca o abandones.

HORARIO:
Xoves e sábados de 10.00h a 13.00h e de 16.00h a 19.00h

TELÉFONO: 981 754 917
E-MAIL: carballo@laceriaservigal.e

Descargas